e-mail

telefon

603 690 620

godziny

Pon-Pt 9:00 - 16:00

Licencjonowana księgowa

BEATA KRZYWDA

Licencja Ministra Finansów 48359/10

Dlaczego My?

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w zakres księgowo-podatkowym i kadrowo-płacowy. W ramach swojej działalności kancelaria oferuje jednocześnie szereg wyspecjalizowanych usług obsługi przedsiębiorców z zakresu:

- rachunkowości

- prawa pracy

- prawa ubezpieczeń społecznych

- prawa działalności gospodarczej

- prawa podatkowego

- prawa karno-skarbowego

Profesjonalizm

Dużą wagę przywiązujemy do jakości świadczonych przez nas usług. Nasze kwalifikacje potwierdzone są licznymi certyfikatami i dyplomami z ukończonych specjalistycznych studiów i kursów.

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenie ksiąg rachunkowych , książki przychodów i rozchodów jak i rozliczeń kadrowo-płacowych pracowników.

 
KSIĘGOWOŚĆ

Książka Przychodów i Rozchodów
Ryczałt
Ewidencje sprzedaży i zakupu VAT
KH
Wysyłka JPK do US
Wyprowadzanie zaległości w księgowaniu
Dokonywanie korekt w ZUS i US

Prostowanie spraw w U.S.

Sprawdzanie poprawności zapisów i rozliczeń zamkniętych lat bądź okresów

Rozliczenia roczne osób fizycznych:

PIT-37, PIT-38 , PIT-39

KADRY I PŁACE

Rozliczenia z ZUS właściciela i pracowników
Sporządzanie umów o pracę, zlecenie, dzieło
Rozliczanie list płac, rachunków do umów

zleceń i dzieło

Prowadzenie akt pracowniczych

E-teczki

Sporządzenie kompletu dokumentów związanych

z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika

Pracownicy cudzoziemcy

Rozliczenia kadrowo-pracownicze cudzoziemców

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z wysyłką do UP

POZOSTAŁE USŁUGI

obsługa dotacji (przygotowywanie wniosków, sporządzenie biznes planu, rozliczenie otrzymanej dotacji),
pomoc w założeniu działalności gospodarczej
sporządzanie analiz finansowych

 
Stowarzyszenie SWBR

Jesteśmy jednym z założycieli Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych powstało w 2015 roku. Przede wszystkim to ogólnopolska inicjatywa zrzeszająca właścicieli Biur Rachunkowych, którzy połączyli siły chcąc walczyć z niejasnymi interpretacjami przepisów podatkowych oraz nieustającymi zmianami prawnymi.

Ponadto dzięki szeroko zakrojonej współpracy, członkowie Stowarzyszenia mają stały dostęp do szkoleń oraz pomocy merytorycznych. Razem radzimy sobie z nieustającymi problemami interpretacyjnymi, wymieniamy się doświadczeniami i wiedzą: na przykład wypracowujemy wspólne standardy zawodowe, które pozwalają nam unikać niepotrzebnych błędów.

SWBR stało się także członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.